Oferta de Empleo Público Docente 2017 (Provisional por especialidades).- Andalucía

Profesores de Música y Artes Escénicas (Provisional)

Distribución  de plazas por especialidades (provisional)
EspecialidadesNúmero de plazas
Danza Contemporánea
5
Flauta Travesera
15
Guitarra
15
Guitarra flamenca
20
Lenguaje Musical
15
Percusión10
Piano70
Saxofón15
Trombón5
Viola15
Violín15
Total200

Volver al índice