Oferta de Empleo Publico Docente 2020 (Provisional) - Murcia

Profesores de Música y Artes Escénicas (Provisional)

Distribución  de plazas por especialidades (provisional)
EspecialidadesNúmero de plazas
Cante Flamenco1
Canto Aplicado al Arte Dramático
1
Caracterización e indumentaria
1
Espacio Escénico
1
Flamenco
2
Fundamentos de Composición
2
Guitarra flamenca
2
Lenguaje Musical
3
Piano7
Trombón1
Trompeta2
Tuba1
Violoncello2
Total26

Volver al índice